Angielski metodą Callana

fit flagi

Metoda idealna dla tych, którzy chcą szybko i skutecznie opanować język, aby komunikować się swobodnie i bez problemów. Na zajęciach się mówi, mówi i jeszcze raz mówi. Każda minuta wykorzystana jest w 100%, każdy mobilizowany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Słowa i zwroty zapamiętywane są bezpośrednio podczas trwania zajęć! Metoda Callana to błyskawiczny efekt bez prac domowych i długiego ślęczenia nad książkami. Aż 12 poziomów zaawansowania do wyboru.

Materiały do nauki

Podręczniki i płyty CD otrzymasz w siedzibie Leader School lub wypożyczysz w bibliotece szkoły, w której dostępne są również czasopisma i książki anglojęzyczne.

Szkolenia dla firm

Proponujemy zajęcia indywidualne lub w grupach do 10 osób. W pełni dostosujemy się do potrzeb i możliwości czasowych firmy!

Zajęcia Układ

5 - 10 osób

zajęcia grupowe

2 razy w tygodniu po 2 godziny
1 raz w tygodniu po 3 godziny
zajęcia indywidualne Ty sam decydujesz, kiedy chcesz mieć zajęcia

Godziny poranne, popołudniowe i wieczorne.

Nabór

Nabór prowadzony jest przez cały rok na wszystkie stopnie zaawansowania!

Opis metody

 • Zajęcia prowadzone są w formie pytań i odpowiedzi.
 • Słuchacz poznaje język w taki sam sposób, w jaki nauczył się mowy ojczystej, co pozwala wypracować nawyk myślenia po angielsku.
 • Każdy mobilizowany jest do słuchania i mówienia w języku angielskim przez całe zajęcia.
 • Szybkie i dynamiczne tempo zajęć sprawia, że słuchacz jest przez cały czas skoncentrowany. Nic nie umyka jego uwadze
 • Ważnym elementem metody Callana jest regularne i konsekwentne powtarzanie materiału, aż zostanie on opanowany co najmniej w 70%.
 • Wyniki nauki są na bieżąco weryfikowane poprzez tzw. Stage Exams.
 • Dzięki zmianie lektorów i pracy z native speakers poznaje się różne sposoby wymowy i akcentowania. Znacznie ułatwia to zrozumie każdego, kto mówi w języku angielskim.
 • W Metodzie Callana nie ma semestrów i ścisłego przyporządkowania do grupy. W każdej chwili można rozpocząć naukę, można też na pewien czas ją przerwać. Wracając, wybiera się grupę, która odpowiada poziomem i tempem nauki. 

Lektorzy

W Leader School pracują doskonali native speakers oraz lektorzy, którzy posiadają tytuł magistra filologii angielskiej oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą Callana. Na naszą kadrę ma baczne oko metodyk szkoły, który jest doświadczonym pedagogiem i znawcą metody Callana.

Ucząc się w Leader School

 • Można skorzystać z bezpłatnej prezentacji metody.
 • Przed rozpoczęciem kursu sprawdzany jest poziom znajomości języka, co pomaga zakwalifikować do odpowiedniej grupy.
 • Konsultant językowy pomoże dobrać odpowiednią strategię nauki języka.
 • Za kurs można płacić w miesięcznych ratach.
 • Specjalny program konwersacji sprawi, że będziesz swobodnie porozumiewać się w różnych sytuacjach życiowych. 

Informacje dodatkowe

O terminach, zapisach i cenach szczegółowe informacje otrzymasz w sekretariacie Szkoły. Wystarczy przyjść, zadzwonić lub przesłać zapytanie e-mailem.